Nederlandse Taal Engelse Taal

Een tuin, is een groeiend proces tussen de opdrachtgever en de tuinarchitect, waarbij stapsgewijs naar het eindresultaat wordt gewerkt

De planningsfase

 • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek, met duidelijke afspraken en bepaling van het ereloon voor het ontwerpdossier
 • Ontwerpdossier
  • Een ANALYSE van de bestaande toestand
  • Voorontwerpen: nagaan van uw persoonlijke programmapunten, het bepalen welke van belang en mogelijk zijn , opstellen van een budget.
   ONTWERPEN van verschillende voorstellen, waarin de diverse programmapunten opgenomen zijn, en waar ruimte is voor aanpassingen
  • Definitief ontwerp : een gedetailleerde uitwerking van de besproken voorontwerpen aangevuld met technische details, een beschrijvende meetstaat en een kostenraming
  • Het beplantingsplan : een planmatige aanduiding van de planten met hun aantal , een plantenlijst ,een beschrijving van de planten en een onderhoudsboekje
  • Opvolging en evaluatie van de werken

De uitvoeringsfase

De uiteindelijke TOTALE EN / OF GEDEELTELIJKE REALISATIE van het project, al dan niet in verschillende stappen tegen een vaste overeengekomen prijsofferte

Deze opdracht kan door Green planning, of door u zelf worden uitgevoerd

Onderhoud en nazorg

Tegen een vaste prijs, op jaarbasis, wordt een onderhoudscontract in overleg met u opgesteld