Connecteer via

SPACE

“Space is architecture, it is a matter of proportions”

NATURE

“Nature knows the big secret and smiles”
- Victor Hugo

SIMPLICITY

“Simplicity, is the ultimate sophistication”
- Leonardo da Vinci

DREAM

“A dream you dream alone is only a dream, a dream you dream together is reality”
- John Lennon

SOUL

“Flowers always make people better, happier, they are the food and medicine for the soul”
- Luther Burbank

Werkwijze

Wij van Green Planning zien een tuin als een groeiend proces, waarin we samen met wederzijds respect en verbondenheid kwalitatief naar het eindresultaat werken.

In dit creatief proces coachen wij – u als de opdrachtgever - naar uw ideale tuin en dragen hierbij onze verantwoordelijkheid. Als u ons het vertrouwen geeft dan ontwerpen wij met onze talenten en ervaring een krachtige en perfect afgestemde tuin.


De planningsfase

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek, met duidelijke afspraken en bepaling van het ereloon voor het ontwerpdossier.

Ontwerpdossier van Chantal Blanckaert:

• Een ANALYSE van de bestaande toestand:

door te luisteren naar jullie wensen.
het zoeken naar de afstemming van jullie verwachtingen met jullie levenswijze, interieurinrichting en het persoonlijk groeitraject van jullie gezin.

• VOORONTWERPEN – EEN VAN DE BELANGRIJKSTE STAPPEN –:

het uitwerken van uw persoonlijke programmapunten, het bepalen welke benadrukt kunnen worden en hoe het mogelijk wordt, het opstellen van een budget.
wij voorzien standaard verschillende voorontwerpen. In deze creatieve fase wordt de basis gelegd voor de latere tuin, waarin de beleving voor u en de architectuur één geheel vormen.
wij investeren hier heel veel tijd en energie in, met ruimte voor aanpassingen totdat we aan het punt komen van het definitieve ontwerp.

• DEFINITIEF ONTWERP:

een gedetailleerde uitwerking van het besproken ultieme ontwerp aangevuld met technische details, een beschrijvende meetstaat en een kostenraming.

• BEPLANTINGSPLAN:

wij hechten veel belang aan een planmatige aanduiding van de planten met hun aantal en een beplantingslijst.
een onderhoudsboekje met de beschrijving van de planten hun ziektes en het onderhoud ervan.

• OPVOLGING en EVALUATIE van de werken.


De uitvoeringsfase

De uiteindelijke totale en/of gedeeltelijke realisatie van het project, tegen een overeengekomen prijs onder leiding van Geert Braem - medezaakvoerder - .


Onderhoud en nazorg

Tegen een vaste prijs, op jaarbasis, wordt een onderhoudscontract in overleg met u opgesteld.

tuinaanleg regio Jabbeke Oostende Kust

Contacteer ons